បុណ្យភ្ជុំបិណ្ធ​ ២០១៩

២៨-០៩-២០១៩ ពិធីបុណ្យបង្សកូលជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធ អតីតប្រធានាធិបតី លោក Jacques CHIRAC décédé le 26/09/2019

២៨-០៩-២០១៩ ពិធីបុណ្យបង្សកូលជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធ អតីតប្រធានាធិបតី លោក

Jacques CHIRAC décédé le 26/09/2019 

ថ្ងៃ​ សីល​ ២១ ៩ ២០១៩ទទាយំឆ្លង
ប្រតិទិន ២០២០

ប្រតិទិន ២០២០ ( ចុចត្រង់នេះដើម្បីបើកមើល )